Vefk: ... ... Esma ül Hüsna'nı 3'lü Vefkleri

 

ESMA ÜL HÜSNA'NIN 3 LÜ VEFKLERİ

 

Aşağıdaki 3'lü Vefk Su grubuna ait Vefktir, diğer vefkler su grubuna ait vefkten türetilir. Toprak Vefki için su vefkini 90 derece sağa çevirip öyle yazmamız gerekir. Ateş vefki için 180 derece ve hava vefki için 270 derce çevirmemiz gerekir.

 

Örneğin :

Burcunun özelliği Su olan biri el Melik isminin vefkini yapacağı zaman aşağıdaki vefkin aynısını yapar o da

El Meliku ( 90 )

27
32
31
34
30
26
29
28
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burcunun özelliği Toprak olan biri 90 derece sağa çevirir o da

El Meliku ( 90 )

 

 

 

29
34
27
28
30
32
33
26
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burcunun özelliği Ateş olan biri Su vefkini180 derece sağa çevirir o da :

El Meliku ( 90 )

 

 

 

33
28
29
28
30
34
31
32
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burcunun özelliği Hava olan biri Su vefkini 270 derece sağa çevirir o da :

El Meliku ( 90 )

 

 

 

31
26
33
32
30
28
27
34
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESMA ÜL HÜSNA'NIN HAVASSLARI

Ya Allah : Tüm Duaları kabul olunur, rızkı artar.
Ya Rahman : Dünyada ve Ahiret'te Allah'ın(CC) sevgisini kazanır, kalbi yumuşar, zulümlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nail olur.
Ya Rahim : Bütün yaratıkların merhametini kazanır, afet ve belalardan kurtulur, kıyamet günü Allah'ın(CC) rahmetine nail olur, maddi ve manevi rızkı artar.
Ya Melik : Dünyada ve Ahiret'te mevkisi artar, bütün kötülüklerden emin olur, zalimin karşısında güçlü olur, sevilir, sayılır, her yerde sözü geçer ve bir çok sırra vakıf olur.
Ya Kuddüs : Ahlakı güzelleşir, kötü davranışlardan içkiden, kumardan, zinadan kurtulur, kalbi temizlenir, ruh hastaları Allah'ın(CC) izniyle iyileşir.
Ya Selam : Dünya ve Ahiret işlerinde başarı artar, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur, korktuğu şeylerden, düşmandan, zalimden emin olur.
Ya Mü'min : Küfürden, şirkten, yalandan, insanların ve cinlerin şerlerinden kurtulur, maddi ve manevi hastalıklar iyileşir.
Ya Müheymin : Kalbinde ilim nuru zuhur eder, insanların aklından geçeni anlar, düşmanların şerrinden kurtulur, dileklerine ulaşır.
Ya Aziz : Dünya ve Ahiret'te dereceleri artar, insanlar arasında yücelir, herkes tarafından sevilir, rızkı artar, kimseye muhtaç olmaz.
Ya Cebbar : Her istediğini her yerde yaptırır, insanlar tarafından sevilir, insanların, cinlerin ve şeytanın şerrinden emin kurtulur, düşmanlarından intikam alır.
Ya Mütekebbir : Herkes tarafından sevilir, her türlü beladan kurtulur, maddi ve manevi kazancı artar.
Ya Halik : Maddi ve manevi her türlü hastalıklarından kurtulur, işlerinde başarılı olur, tüm sıkıntılarından kurtulur.
Ya Bari : Her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan ve problemlerden kurtulur, her başladığı işte başarılı olur.
Ya Musavvir : Maddi, manevi herhangi bir işte uzmanlaşır, en zor işleri başarır, isteğine erişir.
Ya Gaffar : Tüm günahları af olur, bağışlanır, Allah(CC) sevgisiyle kalbi nurlanır, günahlardan korunur ve tüm kötü huylardan kurtulur.
Ya Kahhar : Düşmanlarına galip gelir, gayri meşruya olan isteği yok olur, şeytani ve nefsani istekleri söner.
Ya Vehhab : Hiç zahmetsiz bol rızka erişir, malı mülkü artar, dünyevi ve uhrevi birçok ilime sahibi olur.
Ya Rezzak : Hiç umulmadık yerden bol rızk gelir, ömrünün sonuna kadar Allah'tan(CC) başka kimseye muhtaç olmaz, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur.
Ya Fettah : Dünyada ve Ahirette tüm kapılar kendine açılır, ticarette başarıya ulaşır, dünyevi ve uhrevi ilimlerde ilerleme kaydeder.
Ya Alim : Dünyevi ve uhrevi tüm ilimleri kazanır, hafızası kuvvetlenir, birçok gizli ilimlere ve bilgilere erişir.
Ya Kabid : Düşmanların zulmünden, kötü huylardan kurtulur, insanların sevgisine erişir.
Ya Basit : Rızkı genişler,mal ve parasının bereketi artar, tüm korkularından kurtulur, herkesin yardımını görür maddi ve manevi dereceleri artar.
Ya Hafid : Düşmanların kötülüklerinden kurtulur, kimse ona kötülük edemez ve belalardan korunur.
Ya Rafi : Herkes tarafından sevilir, insanların içinde, mevkiinde ve işinde yükselir.
Ya Muiz : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir, her yerde sözü geçer, maddi ve manevi dereceleri yükselir.
Ya Muzil : Düşmanlarına galip gelir, şerefi artar.
Ya Semi : Duaları kabul olur, gizli, açık her sesi zamanla işitir.
Ya Basir : Tüm işlerinde başarı kazanır ve hiçbir konuda aciz kalmaz.
Ya Hakem : Haklı davasını kazanır ve duaları kabul olur.
Ya Adl : Haklı davayı kazanır, hakkını alır ve adaleti gerçekleştirir.
Ya Latif : Her türlü dilek ve isteğe kavuşur, her türlü hastalıktan kurtulur, insanların ve cinlerin şerrinden emin olur.
Ya Habir : Hafızası gelişir, idraki genişler.
Ya Halim : Ahlak güzelleşir, hiddeti söndürür, zulüm ve haksızlığa uğramaz.
Ya Azim : Her yerde sözü geçer, herkes tarafından sevilir, sayılır, maddi ve manevi dereceleri artar.
Ya Gafur : Korktuğu şeylerden emin olur, günahları af olur, kötü huylardan kurtulur.
Ya Şekur : İstediği her işte başarılı olur, kısmeti açılır, rızkı artar.
Ya Aliy : Dereceleri artar, isteklerine çabuk erişir, maddi ve manevi bütün ilimlere erişir.
Ya Kebir : Halk arasında sivrilir, maddi ve manevi büyüklüğe erer.
Ya Hafiz : Her türlü bela, afet ve düşmandan madden, nefsen emin olur.
Ya Mukit : Muhtaç olunan her türlü talebi elde eder, kazancı artar.
Ya Hasib : Düşmanı hor ve zelil eder, duaları kabul olur, ummadığı yerden rızkı gelir, kimseye boyun eğmez.
Ya Celil : Zalimleri hor ve zelil eder, herkes tarafından sevilir.
Ya Kerim : Rızkını bol ve çok kolay kazanır, fakirlikten kurtulur, her türlü maddi ve manevi beladan kurtulur.
Ya Rakib : Allah'ın(CC) sevgisine erişir, hafızası kuvvetlenir, her işte başarılı olur.
Ya Mucib : Her türlü Duası kabul olur, kimse isteklerine karşı gelemez.
Ya Vasiu : Darlığa düşmez, geçim sıkıntısından ve tüm kötü huylardan kurtulur, malı mülkü artar, ömrü uzar.
Ya Hakim : Uzağı görür, ilim ve hikmet sahibi olur, manevi hastalıklardan kurtulur.
Ya Vedud : Allah'ın ve tüm insanların sevgisini kazanır.
Ya Mecid : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir hiçbir işinde zorluk çekmez. 
Ya Bais : 
İradesi güçlenir, borçlarını öder, alacaklarını alır, ticareti artar.
Ya Şehid : İmanı, heybeti artar, halk arasında sevilir, şehitlik mertebesine ulaşır.
Ya Hak : Tuttuğu her işi neticelendirir ve o işte sabit kalır, imanda ve ibadetlerde sebatlı olur ve imanlı ölür.
Ya Vekil : Allah'ın(CC) her türlü yardımı görür, rızkı genişler, her türlü korkudan emin olur.
Ya Kavi : Maddi ve manevi her türlü güce kavuşur, her türlü zor işi kolaylıkla halleder.
Ya Metin : Maddi ve manevi her konuda sağlam olur, her türlü hastalıktan kurtulur.
Ya Veli : Her işinde Allah'ın(CC) yardımını alır, maddi ve manevi dereceleri artar.
Ya Hamid : Ticarette başarılı olur, dünya malı artar, herkes tarafından sevilir.
Ya Muhsi : Hafızası kuvvetlenir, zekası artar, doğru kararlar alır.
Ya Mubdi : Her işinde muvaffak olur, ummadığı yerlerden maddi ve manevi yardım alır.
Ya Muid : Elinden çıkmış veya gelmesini istediği şeyleri geri alır.
Ya Muhyi : Her türlü işte başarılı olur, tıbben devası bulunmayan hastalıklara şifa olur.
Ya Mumit : Düşmanlardan, zalimlerden intikam alır ve tüm kötü huylardan kurtulur.
Ya Hay : Ömrü uzun ve mutlu olur, her yerde sözü geçer sevilir, saygı görür.
Ya Kayyum : Maddi ve manevi her isteklerine kavuşur, rızkı artar ve devamlı olur.
Ya Vacid : Kazancı artar, elinden çıkmış malı geri gelir.
Ya Macid : Malı mülkü artar, rızkı bollaşır.
Ya Vahid : Her istediğine erişir, izzeti, şerefi artar, halk arasında sivrilir, kalbi nurlanır.
Ya Samed : Allah'tan(CC) başka hiç kimseye muhtaç olmaz.
Ya Kadir : Yaptığı ve elini her attığı her işte muvaffak olur, insanlar tarafından sevilir ve her işi kusursuz olur.
Ya Muktedir : Her işinde güçlü olur, her işi kolay yapar ve her işte başarılı olur.
Ya Mukaddim : Maddi ve manevi alanda daima yükselir.
Ya Muahhir : Kötü birini mevkisinden veya bulunduğu yerden uzaklaştırır.
Ya Evvel : Bütün Duaları kabul olur, her yaptığı işte birinci olur.
Ya Ahir : Düşmanı hor, zelil eder ve uzun bir ömre sahip olur.
Ya Zahir : Gizli ve açık her bilgiyi öğrenir ve her zaman düşmanlarını yener.
Ya Batın : İç rahatlığı artar ve hayatından mutlu olur.
Ya Vali : Halk tarafından sevilir ve sözü dinlenir, hekes işini yapar.
Ya Müteali : İzzet ve şerefi artar, her yerde işi görülür, düşmanları hor ve zelil olur.
Ya Berr : Kötü huylardan kurtulur, her halükarda mutlu olur ve belalara uğramaz.
Ya Tevvab : Bütün tövbeleri kabul olur, ummadığı yerlerden rızkı gelir.
Ya Muntakım : Düşmanlardan intikam alır, her türlü belalardan emin olur.
Ya Afuv : Kalbi huzurla dolar, rızkı artar ve Allah(CC) bütün günahlarını affeder.
Ya Rauf : İnsanlara karşı şefkati ve merhameti artar, hiç kimseden zarar görmez.
Ya Malik el Mülk : Maddi ve manevi dereceleri artar, hiç kimse aleyhine konuşmaz.
Ya Zül Celali vel İkram : Kendini gören herkes sever, Duası kabul olur, tüm işleri kolaylıkla hal olur.
Ya Muksit : Geçimsizliği düzeltir, karı koca arasında çok etkilidir.
Ya Cami : Küsleri birleştirir, karı koca arasını düzeltir ve çalınan malı geri getirir.
Ya Gani : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar, insanlar tarafından sevilir.
Ya Muğni : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar umulmadık yerden rızkı gelir.
Ya Mani : Düşmanları cezalandırır, her türlü kaza ve beladan korur.
Ya Darr : Düşmanları cezalandırır.
Ya Nafi : Maddi ve manevi her türlü hastalıktan kurtulur, ömrü uzar, izzet ve şerefi artar.
Ya Nur : Kalbi nur ile dolar, doğru ve yanlışı ayırır, doğru kararlar alır.
Ya Hadi : Hafızası kuvvetlenir, imanı artar, insanlar tarafından sevilir, düşmanlığı giderir.
Ya Bedi'u : Çalıştığı işte Allah'ın(CC) yardımıyla yükselir.
Ya Baki : Uzun ve sıhhatli bir ömrü olur.
Ya Varis : Uzun, sıhhatli, şan ve şeref dolu bir hayat yaşar.
Ya Reşid : Zina, Kumar gibi kötü huylardan kurtulur.
Ya Sabur : Belalara, hastalıklara sabrı artar ve başladığı her işi bitirir.

 

 

ALLAH
( 66 )
19
24
23
26
22
18
21
20
25
 
 
EL AZİZ
( 94 )
188
658
564
846
470
94
376
282
752
 
 
EL VEHHAB
( 14 )
28
98
84
126
70
14
56
42
112
 
 
EL MUIZ
( 117 )
36
41
40
43
39
35
38
37
42
 
 
EL HALIM
( 88 )
176
616
528
792
440
88
352
264
704
 
 
EL HASİB
( 80 )
160
560
480
720
400
80
320
240
640
 
 
EL MECİD
( 57 )
16
21
20
23
19
15
18
17
22
 
 
EL HAMİD
( 62 )
124
434
372
558
310
62
248
186
496
EL VACİD
( 14 )
28
98
84
126
70
14
56
42
112
 
 
EL MUAHHİR
( 847 )
1694
5929
5082
7623
4235
847
3388
2541
6776
 
 
EL TEVVAB
( 409 )
818
2863
2454
3681
2045
409
1636
1227
3272
 
 
EL GANI
( 1060 )
2120
7420
6360
9540
5300
1060
4240
3180
8480
 
 
EL BAKI
( 113 )
226
791
678
1017
565
113
452
339
904
 

 

 
 
 
ER RAHMAN
( 298 )
596
2086
1788
2682
1490
298
1192
894
2384
 
 
EL CABBAR
( 206 )
412
1442
1236
1854
1030
206
824
618
1648
 
 
ER REZZAK
( 308 )
616
2156
1848
2772
1540
308
1232
924
2464
 
 
EL MUZILL
( 770 )
1540
5390
4620
6930
3850
770
3080
3210
6160
 
 
EL AZIM
( 1020 )
337
342
341
344
340
336
339
338
343
 
 
EL CELİL
( 73 )
146
511
438
657
365
73
292
219
584
 
 
EL BAİS
( 573 )
188
193
192
195
191
187
190
189
194
 
 
EL MUHSİ
( 148 )
296
1036
888
1332
740
148
592
444
1184
 
 
EL MACİD
( 48 )
13
18
17
20
16
12
15
14
19
 
 
EL EVVEL
( 37 )
74
259
222
333
185
37
148
111
296
 
 
EL MUNTAKIM
( 630 )
207
212
211
214
210
206
209
208
213
 
 
EL MUGNI
( 1100 )
2200 7700 6600
9900 5500 1100
4400 3300 8800
 
 
EL VARIS
( 707 )
1414
4949
4242
6363
3535
707
2828
2121
5656
 

 

 
ER RAHİM
( 258 )
83
88
87
90
86
82
85
84
89
 
 
EL MUTEKEBBİR
( 662 )
1324
4634
3972
5958
3310
662
2648
1986
5296
 
 
EL FETTAH
( 489 )
160
165
164
167
163
159
162
161
166
 
 
ES SEMİ'
( 180 )
57
62
61
64
60
56
59
58
63
 
 
EL GAFUR
( 1286 )
2572
9002
7716
11574
6430
1286
5144
3858
10288
 
 
EL KERİM
( 270 )
87
92
91
94
90
86
89
88
93
 
 
EŞ ŞEHİD
( 319 )
638
2233
1914
2871
1595
319
1276
957
2552
 
 
EL MUBDİ
( 57 )
16
21
20
23
19
15
18
17
22
 
 
EL VAHİD
( 19 )
38
133
114
171
95
19
76
57
152
 
 
EL AHİR
( 801 )
264
269
268
271
267
263
266
265
270
 
 
EL AFUV
( 156 )
49
54
53
56
52
48
51
50
55
 
 
EL MANI'
( 161 )
322
1127
966
1449
805
161
644
483
1288
 
 
ER REŞİD
( 514 )
1028
3598
3084
4626
2570
514
2056
1542
4112
 

 

 
EL MELİK
( 90 )
27
32
31
3
30
26
29
28
33
 
 
EL HALIK
( 731 )
1462
5117
4386
6579
3655
731
2924
2193
5848
 
 
EL ALİM
( 150 )
47
52
51
54
50
46
49
48
53
 
 
EL BASIR
( 302 )
604
2114
1812
2718
1510
302
1208
906
2416
 
 
EŞ ŞEKUR
( 526 )
1052
3682
3156
4734
2630
526
2104
1578
4208
 
 
EL RAKİB
( 312 )
101
106
105
108
104
100
103
102
107
 
 
EL HAK
( 108 )
33
38
37
40
36
32
35
34
39
 
 
EL MUİD
( 124 )
248
868
744
1116
620
124
496
372
992
 
 
EL AHAD
( 13 )
26
91
78
117
65
13
52
39
104
 
 
EL ZAHİR
( 1106 )
2212
7742
6636
9954
5530
1106
4424
3318
8848
 
 
ER RAUF
( 287 )
574
2009
1722
2583
1435
287
1148
861
2296
 
 
ED DAR
( 1001 )
2002
7007
6006
9009
5005
1001
4004
3003
8008
 
 
ES SABUR
( 298 )
596
2086
1788
2682
1490
298
1192
894
2384
 

 

 

 

 
EL KUDDUS
( 170 )
340
1190
1020
1530
850
170
680
510
1360
 
 
EL BARİ
( 214)
428
1498
1284
1926
1070
214
856
642
1712
 
 
EL KABID
( 903 )
298
303
302
305
301
297
300
299
304
 
 
EL HAKEM
( 68 )
136
476
408
612
340
68
272
204
544
 
 
EL ALI
( 110 )
220
770
660
990
550
110
440
330
880
 
 
EL MUCİB
( 55 )
110
385
330
495
275
55
220
165
440
 
 
EL VEKİL
( 66 )
19
24
23
26
22
18
21
20
25
 
 
EL MUHYİ
( 68 )
136
476
408
612
340
68
272
204
544
 
 
EL SAMED
( 134 )
268
938
804
1206
670
134
536
402
1072
 
 
EL BATIN
( 62 )
124
434
372
558
310
62
248
186
496
 
 
MALIK EL MULK
( 212 )
424
1484
1272
1908
1060
212
848
636
1696
 
 
EN NAFI'
( 201 )
64
69
68
71
67
63
66
65
70
 
 

 

 
 
ES SELAM ( 131 )
262
917
786
1179
655
131
524
393
1048
 
 
EL MUSAVVİR
( 336 )
672
2352
2016
3024
1680
336
1344
1008
2688
 
 
EL BASIT
( 72 )
21
26
25
28
24
20
23
22
27
 
 
EL ADL
( 104 )
208
728
624
936
520
104
416
312
832
 
 
EL KEBİR
( 232 )
464
1624
1392
2088
1160
232
928
696
1856
 
 
EL VASİ'
( 137 )
274
959
822
1233
685
137
548
411
1096
 
 
EL KAVİ
( 116 )
232
812
696
1044
580
116
464
348
928
 
 
EL MUMİT
( 490)
980
3430
2940
4410
2450
490
1960
1470
3920
 
 
EL KADİR
( 305 )
610
2135
1830
2745
1525
305
1220
915
2440
 
 
EL VALİ
( 47 )
94
329
282
423
235
47
188
141
376
 
 
ZELCELALİ VEL İKRAM (1100 )
2200
7700
6600
9900
5500
1100
4400
3300
8800
 
 
EN NUR
( 256 )
512
1792
1536
2304
1280
256
1024
768
2048
 
 

 

 
 
 
EL MUHEYMİN
( 145 )
290
1015
870
1305
725
145
580
435
1160
 
 
EL KAHHAR
( 306 )
99
104
103
106
102
98
101
100
105
 
 
ER RAFI'
( 351 )
114
119
118
121
117
113
116
115
120

 

 

EL HABIR
( 812 )

1624
5684
4872
7308
4060
812
3248
2436
6496

 

 

EL MUKIT
( 550 )

1100
3850
3300
4950
2750
550
2200
1650
4400

 

 

EL VEDUD
( 20 )

40
140
120
180
100
20
80
60
160

 

 

EL VELİ
( 46 )

92
322
276
414
230
46
184
138
368

 

 

ELKAYYUM
( 156 )

49
54
53
56
52
48
51
50
55

 

 

EL MUKADDİM
( 184 )

368
1288
1104
1656
920
184
736
552
1472

 

 

EL BER
( 202 )

404
1414
1212
1818
1010
202
808
606
1616

 

 

EL CAMİ
( 114 )

35
40
39
42
38
34
37
36
41
 
 
 
EL BEDİ'
( 86 )
172 602 516
774 430 86
344
 
258
688
 
 
 
 
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

 
Telif hakkı©2011 Metin YILMAZ www.kutsalkitaplar.net Bu sitenin bütün hakları saklıdır.
 
Kutsalkitaplar.net sitesinde bulunan bize ait makaleler ve e-kitaplar (A'dan Z'ye Kitabı Mukaddes) yazarın izni alınmadan ticari amaçla kullanılamaz. Ticari amaç taşımayan kullanım, yazarın ve sitenin kimliği belirtilerek kullanılabilir. kutsalkitaplar.net sitesinde yayınlanan yazılar yazarların kendi kisişel görüşleridir. Yazıların her türlü sorumluluğu yazıyı yazan yazarına aittir.
 
 
 
 
Tekrar kullanım:
Bu sitede bulunan bize ait makaleler, kopyelenip ücret ödemeksizin aşağıdaki şartlara uyup kullanılabilir.
(1) - Kesinlikle ücret talep edilmeyecek.
(2) - Makalelere herhangi bir yazı eklenmeyip, çıkarılmayacak. Websitenizde en az harf büyüklüğü 10pt kullanılacak
Sitemizde yer alan yazılar ve haberler kaynak URL belirtilerek kullanılabilir. 
Not:Yukarıda bahsettiğimiz bu şartlar bize ait olmayan makaleler için geçerli değildir.